Sztuka bycia w grupie – Zajęcia z dn. 15.09.18

234

Krąg tematyczny: Sztuka bycia w grupie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integruje się z grupą, potrafi zaprezentować się na forum grupy.
 • Zna zasady obowiązujące w grupie i przestrzega ich.

 Dodatkowe proponowane działania do podjęcia w trakcie zajęć:

 • Klasyfikacja zabawek i przyborów ze względu na ich przeznaczenie.
 • Zabawy z pokazywaniem i wyliczaniem, doskonalące orientację w schemacie ciała.
 • Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej.

Temat 1:  Poznajemy się.

Zabawy doskonalające umiejętności prospołeczne i integrujące grupę:

 1. Zabawa „Co lubię robić”,
 2. Zabawa „Zgadnij, kto to”,
 3. Zabawa „Wymyślanie nazwy dla grupy”,
 4. Zabawa „Wyklaszcz imię”.

Ćwiczenia: Karty pracy – pięciolatki + str. 3.

Temat 2: Moje miejsce i Temat 3: Moje zasady.

Zabawy dydaktyczne:

 1. „Zabawki i ich miejsce” Karty pracy – pięciolatki +, str. 4.
 2. „Nasze zasady” − wspólne ustalenie najważniejszych zasad i ich graficzne zobrazowanie, Karty pracy – pięciolatki +, str. 5.
 3. „Właściwe miejsce” − zabawa dydaktyczna połączona z klasyfikowaniem zabawek, otaczanie pętlami różnych rodzajów zabawek, Karty pracy – pięciolatki + ZIEMIA, str. 6 praca domowa.

,,Rymy” – zabawa słownikowa, odnajdywanie rymujących się nazw obrazków i łączenie w pary rymujących się nazw obrazków, Karty pracy – pięciolatki +, str.7.

Praca domowa dla chętnych: Narysuj swoją rodzinę.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska