Zajęcia 5 lutego 2022 r.

76

Zaczęliśmy historią „Czułość” z teatrzyku Kamishibai z małym doświadczeniem, jakie to ważne i jak miło jest się przytulić do kogoś innego i z opowieściami, co dzieci czują podczas np. wspólnego czytania bajek z rodzicami.

Z zeszytu „Ogień” poznaliśmy dziś liczbę 6 + ćwiczenia ze str. 32

Zabawa z literami – z kompletu rozsypanych liter (poznanych do tej pory), dzieci układały proste słowa wzorując się na przykładach z tablicy.

Godzinne zajęcia z pedagogiem prowadzącym warsztaty  z ruchu kreatywnego. Dzieci w spontaniczny sposób wypowiadały się swoim ciałem. Emocje przekładały na ruch. Poznawały swoje możliwości, uczyły się twórczego myślenia.