Zajęcia 26 lutego 2022 r.

75

Nauka: na str. 39 zeszytu „Ogień” poznaliśmy literę U, zabawa z cyframi od 1 do 6 na str. 35 oraz z zakresu pamięć i uwaga: słuchanie ze zrozumieniem wiersza „Dziadków dwóch” i wykonanie zadań ze str. 47.

Zabawa: zajęcia z animacyjną chustą Klanzy, tańce z balonami. Wyciszająco: zabawa w kanapkę oraz zabawa paluszkowa/masażyk “Pisanie listu do babci”.

Zdjęcie dzisiejszych kolorowych bohaterów poniżej.