Zajęcia 2 kwietnia 2022 r.

45
1. Opowieść z teatrzyku Kamishibai “Bajka o żabach”.
2. Wizyta w bibliotece szkolnej.
3. Krótki film z literą P w roli głównej.
4. Przygotowanie do czytania i pisania: zadania ze str. 28.
5. Temat z przyrody na str. 31 wraz porządkowaniem symboli wg określonego rytmu.
6. Zabawa puzzlami z abecadłem, symbolami i literami.