Zajęcia 12 lutego 2022 r.

72

Zaczęliśmy historią „O panach palcach” z teatrzyku Kamishibai, po której ćwiczyliśmy nasze palce wg znanych polskich wyliczanek (żeby też troszkę uczcić Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypadający 21 lutego) np. idzie kominiarz po drabinie, tu sroczka kaszkę warzyła oraz uczyliśmy się nazw palców licząc przy okazji do dziesięciu.

Poznaliśmy nową literą K dzięki zadaniom ze stron 33 i 37.

By utrwalić wcześniej poznane literki bawiliśmy się:

– szablonem z literami, pisząc własne imiona lub inne proste wyrazy,

– z rozsypanych na podłodze dużych liter składaliśmy proste litery wg pokazywanego wzoru.