Z babcią i dziadkiem przy kominku – zajęcia z dn. 26/01/2019

121

Krąg tematyczny: Z babcią i dziadkiem przy kominku – zajęcia z dnia 26/01/2019

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje i utrwala obraz graficzny głoski „C” i cyfry 7.
 • Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną, wykazuje zainteresowanie losami, życiem zawodowym członków rodziny.
 • Zna podstawowe więzi pokrewieństwa w swojej rodzinie oraz potrafi wymienić imiona najbliższych jej członków.
 • Formułuje wypowiedzi na temat swoich dziadków, doceniając ich uczucia, wkład i zaangażowanie w życie rodziny.
 • Docenia wartość pamiątek i zdjęć rodzinnych i rozumie potrzebę ich szanowania.

Temat 1: Poznaje i utrwala obraz graficzny głoski „C”. Poznaje zapis graficzny cyfry 7.

Uczeń:

– dokonuje analizy głoskowej wybranych wyrazów,

− dostrzega i kontynuuje rytmy,

− sylabizuje,

− przelicza w zakresie siedmiu,

− rozpoznaje poznane cyfry.

Temat 2: Co babcia robi najlepiej? Z dziadkiem zawsze jest ciekawie.

 1. „Babcia” – wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Babciu, babciu”, wypowiedzi dzieci o własnych babciach, dostrzeganie szczególnej roli babci w rodzinie.
 2. „Z dziadkiem zawsze jest ciekawie” − rozmowa kierowana o doświadczeniu i wiedzy dziadków oraz ich umiejętnościach, wskazywanie wartościowych form spędzania z nimi czasu.
 3. „Dziadków dwóch” – wysłuchanie i omówienie wiersza R. Witka, docenianie roli dziadków w rodzinie (karta pracy).
 4. ,,Laurka dla babci i dziadka” – praca plastyczna, wykonywanie upominku dla babci i dziadka.

Uczeń:

 • formułuje wypowiedź na temat swojej babci i dziadka, doceniając ich wkład w życie rodzinne – buduje krótką wypowiedź ustną o swoich najbliższych, dostrzegając ich rolę i cechy charakterystyczne,
 • wykazuje się zmysłem artystycznym, wykonując prezent dla dziadków.

 Temat 3: Ćwiczenia.

– poznaje i utrwala obraz graficzny głoski „c” i cyfry 7,

– dokonuje analizy głoskowej wybranych wyrazów,

– doskonali sprawność grafomotoryczną przez rysowanie po śladzie,

− dostrzega i kontynuuje rytmy,

− doskonali pamięć, uwagę i myślenie,

– doskonali percepcję wzrokową, kolorując według kodu.

Praca domowa

Każdy uczeń otrzymał czarny kartonik, na którym ma narysować Zimę według własnej inwencji twórczej: farby, kredki, pasta do zębów lub cokolwiek innego, co dziecko wymyśli 😊

Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska