Woda – źródło życia – zajęcia z dn. 02/02/2019

145

Krąg tematyczny: Woda – źródło życia – zajęcia z dnia 02/02/2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznaje obraz graficzny malej i wielkiej litery „n”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
  • Poznaje obraz graficzny liczby 8.
  • Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.

Temat 1: Woda – jeden z żywiołów.

  1. „Wisła – królowa polskich rzek” – pogadanka.
  2. Skąd się bierze woda w kranie – ,,Kiedy odkręcam kran” – słuchanie wiersza L.J. Kerna, ćwiczenie myślenia dedukcyjnego.
  3. ,,Co by było, gdyby zabrakło wody?” – rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

Temat 2: „Kraina literek” – poznanie obrazu graficznego liter „N” i „n”, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

  1. Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „n”.
  2. Doskonali umiejętność wyodrębnienia głosek w wyrazach.

Temat 3: Kraina cyferek” – wprowadzenie zapisu graficznego cyfry 8, odtwarzanie na  zbiorach zastępczych ilości kropel, doskonalenie płynnego kreślenia po wzorze bez odrywania ręki (karta pracy).

  1. Posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 8 oraz poznaje zapis graficzny cyfry 8.
  2. Wysłuchanie wiersza T. Plebańskiego: ,,Opowieść o ośmiu kroplach”.

Praca domowa

Ćw. 2, str. 9.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska