Sztuka bycia razem – zajęcia z dn. 10.11.2018

165

Sztuka bycia razem – zajęcia z dn. 10.11.2018

 

Nasze spotkanie rozpoczęło się Akademią z okazji obchodów Święta Niepodległości, którego głównym celem było kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej.

Następnie wybraliśmy się do biblioteki szkolnej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 Cele główne:

• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

• kształtowanie poczucia szacunku dla książek;

• wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki;

• poznanie pracy bibliotekarza;

• wzbogacenie słownictwa dzieci;

Cele szczegółowe:

Dziecko:

• potrafi poruszać się bezpiecznie poza terenem klasy;

• wie, jak zachować się w bibliotece;

• zna pracę bibliotekarza;

• zna procedurę wypożyczania książek;

• wie, że o książki trzeba dbać, nie wolno ich niszczyć;

• potrafi w skupieniu wysłuchać fragmentu bajki.

Krąg tematyczny: Sztuka bycia razem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 Ÿ Kształtuje pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania.

Ÿ Dostrzega znaczenie kultury bycia w życiu codziennym, w tym świadomość, że dzięki stosowaniu form grzecznościowych i kulturalnemu zachowaniu można łagodzić konflikty, naprawić błędy, stwarzać miłą atmosferę.

Ÿ Wykazuje tolerancje wobec innych rozumiejąc, że się różnimy, mamy różne możliwości, ale potrafimy być razem.

Ÿ Wzbogaca słownictwo służące określaniu cech charakteru, postaw i zachowania oraz poprawnie formułuje wypowiedzi.

Temat dnia: „Lubię siebie za…” – zabawa słowna na bazie niedokończonych zdań, kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania.

Ÿ Opowiadanie o swoim nastroju, ilustrowanie go buźkami mimicznymi. Dziecko rozpoznaje symbole emocji i nazywa emocje.

Ÿ ćwiczenia z grafomotoryki, powtórzenie poznanych literek i cyfr.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska