Sztuka bycia dobrym człowiekiem – zajęcia z dn. 01.12. 2018

149

Krąg tematyczny: Sztuka bycia dobrym człowiekiem – zajęcia z dn. 01.12. 2018

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy.
  • Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych.
  • Odczytuje komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach.
  • Poznaje zapis liczby 4, zapis graficzny małej i wielkiej litery „i” oraz utrwala znajomość wszystkich poznanych liter i cyfr.

Temat 1: Poznaje zapis liczby 4.

Zajęcia matematyczne, przeliczanie elementów w zakresie czterech, dopełnianie zbiorów do czterech, poznanie zapisu graficznego liczby cztery.

Temat 2: Poznaje zapis graficzny małej i wielkiej litery „i”

Temat 3: Dobro wśród nas

Ÿ Zabawa w parach, naśladowanie mimiki:

− integruje się z rówieśnikami,

− odczytuje i prezentuje emocje na podstawie mimiki,

− ocenia zachowania innych w kategoriach dobra i zła,

− kształtuje pozytywne wzorce zachowań oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy,

− przedstawia różne stany emocjonalne za pomocą niewerbalnych środków wyrazu,

– właściwie odczytuje i określa emocje u innych osób na podstawie obserwacji, postawy ciała i mimiki.

Ÿ ,,Jak odpędzić zły humor ?” – słuchanie wiersza ,,Zły humorek” D. Gellner, szukanie skutecznych sposobów na poprawę humoru swojego i innych, dostrzeganie wpływu ciepłych uczuć i słów na samopoczucie.

Ÿ Zabawa: ,,Łańcuszek ciepłych słów”  – Lubię  cię, ponieważ……

Ÿ Zabawa: ,,Zgadnij, co czuję ?”.

Praca domowa:

Karty pracy,  ćw. 1, str. 21.

Pozdrawiam

Małgorzata Bachmann Laskowska