Przebieg zajęć 27.02.

93

1.Czytam samodzielnie – umiejętność czytania prostych słów z głoskami P, M, B, L

2. Ćwiczymy rękę – karta praca ( zadanie grafomotoryczne – dokończ szlaczki)

3. “W marcu jak w garncu…” – zjawiska pogodowe

  • rozmowa z dziećmi o zjawiskach pogodowych
  • pokazywanie dzieciom kart edukacyjnych przedstawiające rodzaje pogody
  • rozmowa na temat powiedzenia “W marcu jak w garncu…”
  • karta pracy – wykonaj polecenia z karty pracy oraz przepisz powiedzenie W MARCU JAK W GARNCU

4. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab FAFOFIFEFUFÓFY oraz WAWOWIWEWUWÓWY

5. Wyjście do bibioteki

 

PRACA DOMOWA

  1. Czytaj nowopoznane sylaby z F oraz W
  2. Wykonaj kartę pracy od nauczyciela – wytnij kurczaki z dolnej części karty pracy, połącz kurę z kurczątkiem z taką samą sylabą, pokoloruj, przeczytaj sylaby prezentowane na obrazkach
  3. Porozmawiaj z rodzicami\opiekunami\rodzeństwem o zjawiskach pogodowych

POWODZENIA

Emilia Henel