Przebieg zajęć 20.03.

103

1. Witaj Wiosno ! 

  • rozmowa kierowana o zwiastunach wiosny
  • ćwiczenie w słuchaniu – wiersz “Pani Wiosna”
Piękna pani Wiosna
Cała w polnych kwiatach,
Przywitała ptaki
Z dalekiego świata.
Poprosiła ranne słonko,
By mocniej świeciło,
By zakwitły wszędzie kwiaty,
Dzieciom cieplej było.
Ćwir ćwir – śpiewają wróble,
Ćwir ćwir – już kwitnie sad!
A radosna pani Wiosna
Idzie wśród kwiatów przez świat.
Kle kle – klekocą bociany,
Szumi wiosenny wiatr,
A my zatańczymy wesoło,
Bo wiosna idzie przez świat.
W stawie zielone żabki
Zrobiły sobie bal
I pięknej białej zimy
Wcale im nie jest żal.

 

  • rozmowa na podstawie wiersza

    – Jak wyglądała Pani Wiosna? Co robiła Pani Wiosna?

    – Jakie ptaki występują w wierszu?

    – Co robiły żabki w stawie?

 

  • karta pracy – pokoloruj obrazki, które kojarzą się w wiosną

2. Szeregi wiosenne

3. Utrwalenie poznanych paradygmatów sylab FA FE FI FO FY FU FÓ oraz WA WE WI WO WY WU WÓ

  • różnicowanie w słuchaniu głosek W oraz F – nauczyciel czyta proste wyrazy, dzieci odpowiadają czy słyszą w słowie literkę W czy F
  • samodzielne czytanie poznanych sylab
  • karta pracy – motylkowe sylabki *Pokoloruj według instrukcji: FA/WA – kolor niebieski, FÓ/WÓ – kolor zielony, FE/WE – kolor czerwony, FI/WI – kolor żółty, FY/WY – kolor fioletowy, FO/WO – kolor brązowy, FU/WU – kolor pomarańczowy

4. Co nie pasuje ? – kategoryzacja obrazkowa

 

PRACA DOMOWA

  • wykonaj karty pracy otrzymane od nauczyciela
  • wybierz się z rodzicami/opiekunami na spacer i poszukaj pierwszych oznak wiosny
  • ćwicz czytanie i pisanie poznanych sylab – uzupełnij zeszyt 🙂

Na kolejnych zajęciach będziemy tworzyć wielkanocne prace plastyczne. Proszę, żeby dzieci przyniosły przybory: klej, nożyczki, kolorowy papier.

 

Pozdrawiam,

Emilia Henel