Przebieg zajęć 17.04.

96

1. Powtórzenie i utrwalenie poznanych paradygmatów sylab WAWEWIWOWUWYWÓ oraz FAFEFIFOFUFYFÓ

  • wspólne czytanie książeczka z serii “Kocham Czytać” J. Cieszyńskiej

2. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab TATETITOTUTYTÓ oraz DADEDIDODUDYDÓ

I etap – POWTARZANIE :

  • nauczyciel odczytuje sylaby, uczniowie powtarzają
  • łączenie w pary takich samych sylab

II etap – ROZUMIENIE:

  • uczniowie ukazują odczytywane przez wychowawcę sylaby
  • karta pracy – wiosenne tulipany – połącz tulipana z odpowiednią doniczką

III etap – NAZYWANIE:

  • dziecko odczytuje wyrazy oraz zapisuje je w zeszycie
  • wklejki do zeszytu z łączeniem poznanych sylab

3. Ćwiczenie na koncentrację oraz percepcję wzrokową

  • odszukaj cienie wiosennych zwierząt

 

PRACA DOMOWA:

  • Ćwicz czytanie poznanych sylab z T oraz D

Pozdrawiam,

Emilia Henel