Przebieg zajęć 16.01.

112

1. Utrwalenie i sprawdzenie umiejętności czytania poznanych paradygmatów PA PE PI PO PU PÓ PY oraz MA ME MI MO MU MÓ MY

  • sylabowe domino
  • gra edukacyjna “magiczne sylaby”

2. Ćwiczenie na pamięć oraz koncentrację – nauczyciel zapisuje sylaby na tablicy, po chwili ściera, a dzieci zapisują na kartkach zapamiętane paradygmaty

3. Układanki lewopółkulowe z figurami geometrycznymi 

4. Karta pracy – czytanki z paradygmatami sylab “P” oraz “M”

5. Odwiedziny biblioteki szkolnej

 

PRACA DOMOWA

Wklej do zeszytu czytankę z PUMĄ. Uzupełnij karty pracy. Naucz się czytać zdań z kart pracy otrzymanych przez nauczyciela.

* czytaj z rodzicem (opiekunem) otrzymane zdania z paradygmatami “P” i “M” oraz czytaj sylaby z kart pracy .

 

Powodzenia i pozdrawiam,

Emilia Henel