Przebieg zajęć 12.12.

144
 1. Powtórzenie i utrwalenie paradygmatu sylab PAPEPIPOPUPYPÓ oraz czytanie globalne wyrażeń dźwiękonaśladowczych
 • łączenie takich samych sylab w pary oraz ich czytanie – karta pracy
 • czytanie sekwencji sylab PAPEPIPOPUPYPÓ
 • czytanie globalne wyrażeń dźwiękonaśladowczych – książeczka “Kocham czytać”

2. Wprowadzenie paradygmatu z literą M:

MA MO MI ME MY MU MÓ

I etap POWTARZANIE

 • wychowawca odczytuje sylaby – uczniowie powtarzają
 • szukanie takich samych sylab przez uczniów, łączenie w pracy

II etap ROZUMIENIE:

 • uczniowie pokazują odczytywane przez wychowawcę sylaby
 • łączenie sylabowych babeczek z lodami oraz ich odczytywanie

III etap NAZYWANIE ( CZYTANIE ):

 • uczniowie odczytują sylaby zapisane na tablicy
 • nauka pisania poznanych sylab – wklejka do zeszytu

3. Ćwiczenie na pamięć i koncentrację – gra memo z czytaniem globalnym wyrazów

4. Układanki lewopółkulowe

5. Ćwiczenie grafomotoryczne – karta pracy *świąteczne szlaczki*

PRACA DOMOWA:

 • POWTÓRZ I POĆWICZ CZYTANIE POZNANYCH SYLAB
 • WKLEJ DO ZESZYTU NOWE SYLABY Z LITERĄ M oraz przepisz poznane sylaby

PRZYNIEŚ NA NASTĘPNĄ LEKCJĘ KOLOROWY PAPIER, NOŻYCZKI, KLEJ ORAZ INNE DOBROWOLNE MATERIAŁY, KTÓRE POMOGĄ W TWORZENIU OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH 😉 ….oprócz brokatu :)…..

Pozdrawiam,

Emilia Henel