Przebieg zajęć 08.05.2021

55

1.”Wiosna na wsi” – poznajemy zwierzęta na wsi

  • gra edukacyjna – odgłosy zwierząt – rozpoznaj zwierzęta po odgłosie
  • plansze obrazkowe oraz rozmowa kierowana – rodzaje zwierząt na wsi
  • ślady zwierząt – karta pracy – połącz zwierzęta z ich śladami
  • film edukacyjny o zwierzętach na wsi https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30
  • karta pracy na percepcję wzrokową – czytanie globalne – odnajdywanie liter potrzebnych  po napisania prostych wyrazów
  • praca plastyczna – narysuj swoje ulubione zwierzątko, które mieszka na wsi

2. Utrwalenie czytania sylab TATETITOTUTYTÓ oraz DADEDIDODUDYDÓ

3. Próba czytania prostych wyrazów z poznanych sylab

  • wklejka do zeszytu

4. Układanki lewopółkulowe

PRACA DOMOWA

  • dokończ karty prace otrzymane przez nauczyciela
  • wklej do zeszytu nowe słówka
  • spróbuj czytać wyrazy z wklejki, czytaj tyle ile możesz

W maju nie będziemy już wypożyczać książek z bibilioteki szkolnej. Ostatni dyżur odbędzie się w następną sobotę 15.05.

PROSZĘ WSZYSTKICH O PRZYNIESIENIE  KSIĄŻEK NA PRZYSZŁE ZAJĘCIA !

 

Pozdrawiam,

Emilia Henel