Opowieści zimowego nieba – zajęcia z dn. 12.01.2019

143

Krąg tematyczny:  Opowieści zimowego nieba – zajęcia z dn. 12.01.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznaje i utrwala obraz graficzny głoski „L” i cyfry 6,
 • przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • kształtowanie poczucia szacunku dla książek,
 • wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki,
 • aktywnie uczestniczy w rozmowie,
 • wzbogacenie słownictwa dzieci.

Temat 1: Nasz kalendarz.

 1. Ćwiczenia z grafomotoryki − kreśli wzory po śladzie, powtórzenie poznanych literek i cyfr.
 2. Poznaje i utrwala obraz graficzny głoski „L”.
 3. Oglądanie różnych kalendarzy – uczeń potrafi odczytać kalendarz, przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu: dni tygodnia, miesiące.

 

Temat 2: Poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 6.

 1. „Szóste urodziny” – wprowadzenie zapisu cyfry 6, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie sześciu (karta pracy): przelicza w zakresie 6, dopełnia zbiory do podanej liczebności, koloruje określoną liczbę elementów, rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo.

Temat 3: Książka to mój przyjaciel.

 1. Wycieczka do biblioteki szkolnej.
 2. Analiza opowiadania ,,Wizyta w księgarni” – ćwiczenia dotyczące rozumienia wysłuchanego tekstu.
 3. Opowiadanie o swoim nastroju, ilustrowanie go buźkami mimicznymi. Dziecko rozpoznaje symbole emocji i nazywa emocje. Analiza opowiadania Libby Walden i Richarda Jones ,, W mojej głowie i w moim sercu – Uczucia”. 

Praca domowa

Karty Pracy OGIEŃ: ćw. 2, str.29.

Karty Pracy OGIEŃ: ćw. 2, str.32.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska