Zajęcia 8.02.2020 – Ciąg dalszy codziennych czynności bohaterki podręcznika- Mai.

54

 Zajęcia 8.02.2020 – Ciąg dalszy codziennych czynności bohaterki podręcznika- Mai.

 1. Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć.
 2. Rozmowa na temat ubierania się zimą. Czasowniki związane z ubieraniem – synonim słowa wkłada, nakłada, zakłada. Uświadomienie dzieciom, że są czynności dnia codziennego, które są związane z higieną, ochroną zdrowia, obowiązkami, zabawą i nauką.
 3. Karta pracy – segregujemy żywność.
 4. Praca z książką. Analiza obrazków przedstawiających czynności. Dzieci wiążą czasowniki z rzeczownikami i rzeczowniki z przymiotnikami ( zakłada kurtkę, wkłada różowe okulary, zakłada czapkę, zakłada ciepłą czapkę. Budowanie pełnych zdań.
 5. Ćwiczenie w słuchaniu s. 12. Jak ubierać się zimą? Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela do tekstu.
 6. Karta pracy . Co się nie zgadza? Pięć szczegółów na obrazku przeczy logice. Odszukaj te elementy.
 7. Praca z książką. Grupowania ubrań wokół odpowiednich części ciała s.13.
 8. Ćwiczenie logicznego myślenia. Historyjka obrazkowa. Ustalenie przez dzieci kolejności wydarzeń.
 9. Poznajemy literę J. Omówienie i zaprezentowanie głoski J na przykładach i konkretach. Nauka pisania liter „J”. Pokaz sposobu pisania tej litery. Kreślenie liter „J” w powietrzu, palcem na stole, na tablicy. Kolorowanie litery.
 10. Ćwiczenie słuchowo- artykulacyjne „Konik”.
 11. Kolorowanka.
 12. Zabawa przy piosence „Panie Janie”.
 13. Gra „ Pory roku”. Dopasuj obrazek.

Praca domowa

 

Ćw. s. 15.

Pozdrawiam

Magdalena Denert