Zajęcia 19.01

114

 

Krąg tematyczny: Sztuka życia w zgodzie – zajęcia dnia 19/01/2019

Temat 1: Co to jest sprawiedliwość?

a) powtórzenie poznanych literek A M T E I L  i cyfr 0-6,

b) poznaje literę K, ćw.2, str.33 i 37.

c)„Karty pracy. Ogień” s. 38, Historyjka obrazkowa “Trudne konflikt.”

Temat 2: Trudne konflikty

a) M. Strzałkowska „Kłótnia”

b)ćwiczenia z grafomotoryki

c)poznaje literę U, ćw. 1,2 str.39,

d) ćw. 1, str.41.

 

Temat 3: Ćwiczenia

  1. a)sylabizowanie, liczenie do 6,
  2. b)ćw. 1, str.4.

Zadanie domowe:

cw.1 str. 35