Zajęcia 13.04.2024 r.

53

Wiosna na wsi.
1. Pory roku i miesiące – powtórzenie wiadomości.
2. Opowiadanie ” Uparty kogut” – słuchanie ze zrozumieniem. Odpowiadanie na pytania do tekstu.
https://www.youtube.com/watch?v=6H8GK7E8vRg&ab_channel=MroczneBajania
3. Kto mieszka na wsi? Nazywanie zwierząt hodowlanych.
– wspólne oglądanie filmu ” Zwierzęta na wsi, część I”
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&feature=emb_title&ab_channel=PozytywnieNakr%C4%99conaMama
4. Co słychać na wsi ?  Powtarzamy wyrażenia dźwiękonaśladowcze.
5. Wprowadzenie paradygmatu sylab DA DO DU DÓ DE DI DY:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza,
– znajdź taki sam – dopasowywanie sylab do obrazka,
-” żabki w stawie” – łączenie takich samych sylab,
– samogłoska+ sylaba otwarta – łączenie i odczytywanie.
6. Praca z podręcznikiem str. 30 – 34.
7. Jak mają na imię zwierzęta? – łączenie samogłosek z sylabami.

Pozdrawiam

Magdalena