Przebieg zajęć z dnia 15.01.2022 r.

79
 1. Ćwiczenia oddechowo – fonacyjne.
 2. Omówienie i zaprezentowanie głoski “i”.
 3. Ćwiczenia str. 9 – wyszukiwanie głoski “i” w nazwach obrazków, łączenie obrazków z literą, labirynt.
 4. Ćwiczenie sprawności manulanej str. 10.
 5. Doskonalenie percepcji wzrokowej – Ćwiczenia str. 11.
 6. Ćwiczenie orientacji przestrzennej, klasyfikowanie przedmiotów, wyszukiwanie różnic, ustalanie kolejności zdarzeń str. 14,17,18,20
 7. Zabawa słuchowa ” Gdzie jest myszka”.
 8. Poznanie zapisu graficznego 5, przeliczanie w zakresie pięciu, ćwiczenia str. 16,19.
 9. ” Dzień Babci i Dziadka” – rozmowa kierowana.
 10. Wysłuchanie tekstu” Halo babuniu” – rozmowa na temat opowiadania.
 11. Praca plastyczna – wykonanie laurek dla babci i dziadka.
 12. Zabawa ruchowa ” grabienie liści”.
 13.  Wyciszenie przy muzyce relaksacyjnej – leżenie na plecach, swobodny wdech powietrza nosem, wypuszczenie ustami.

Pozdrawiam

Magdalena Denert