Metody pracy z dziećmi

212

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Metody pracy z dziećmi będą opierały się na indywidualnym poziomie rozwoju biopsychospołecznym dziecka i zgodnym z jego możliwościami.

Moim zamiarem jest aktywizowanie świadomej uwagi dziecka i rozwijanie jej zakresu. To warunek potrzebny do umiejętności uczenia się.
W świecie, w którym dziecko jest otoczone nadmierną liczbą bodźców powodujących rozproszenie uwagi, bardzo ważne staje się dążenie do rozwijania koncentracji między innymi przez przedłużenie zainteresowania dziecka jedną aktywnością.

W związku z tym moim celem w pracy z pięciolatkami będzie skupiało się między innymi na tym, aby:
– dziecko znało cel swojego działania,
– dążyło do samodzielnego szukania rozwiązań
– oraz potrafiło zastosować wiedzę w praktyce.

Natomiast plan edukacyjny będzie oparty na trzech głównych zasadach:
1. nauka wolności,
2. nauka samodzielności,
3. nauka współpracy.

Pragnę przy tym, aby dziecko, wykonując zadania, czuło się komfortowo i bezpiecznie, dlatego też nasze spotkania będą poruszały tematykę przyjazną dziecku i odwołującą się do jego otoczenia.

Złożeniem jest, iż dziecko będzie zdobywać kolejne poziomy poznawania otaczającego świata, przy okazji rozwijając umiejętności matematyczne, spostrzegawczość, myślenie przyczynowo – skutkowe, słownictwo, artykulację oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Zostanie również zachęcone do aktywności fizycznej i artystycznej.

Małgorzata Bachmann Laskowska