Zajęcia z dn.29.10

115

Temat:”Zawody naszych rodziców”

 

1.Powitanie

2.Zabawa ruchowa:”Taniec figur geometrycznych”

3.Rozmowa kierowana na temat zawodów jakie wykonują nasi rodzice

4.Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów

– rozwijanie zainteresowań dzieci pracą w różnych zawodach

– uświadomienie dzieciom znaczenia pracy w życiu człowieka

– ukazanie dzieciom przydatności wykonywania różnych zawodów

5.Praca z książką: samogłoski c.d – s.29-39

6.Karta pracy – kolorowanie

 

Pozdrawiam

Lidia