Zajęcia z dn.17.09

245

Temat:”Witamy jesień”

1.Przywitanie dzieci.

2.Poszerzenie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesieni

– pogadanka na temat cech jesieni, ilustracje przedstawiające jesień i jej dary oraz krótki film edukacyjny

3.Kształtowanie uwagi słuchowej, zdolności logicznego myślenia

– zagadki dotyczące jesieni.

4. Rozwijanie ekspresji twórczej, wyobrazni, kreatywności a także współdziałania

– wykonanie pracy plastycznej “Drzewo jesienne”(wykorzystanie materiałów przyrodniczych)

5.Wprowadzenie samogłosek

– samogłoski: A oraz U/Ó

 

 Pozdrawiam

Lidia