Zajęcia z dn.15.10

201

Temat:”Dobre wychowanie”

1.Powitanie i nauka piosenki”Kolorowe kredki”c.d

2.Usprawnianie aparatu artykulacyjnego oraz kształtowanie prawidłowego toru oddychania

3.Poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby ich stosowania

• wdrożenie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę oraz poczucie bezpieczeństwa
• nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych;
• kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;
• budzenie poczucia estetyki;
• nabywanie umiejętności społecznych;
• stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym (proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia)

4.Przeliczanie w zakresie do 5 – karta pracy

5.Praca z książką – samogłoski podr.s.24-28

 

Pozdrawiam

Lidia