Zajęcia z dn.03.12

123

Temat:”Przygoda Hałabały”- przygotowanie zwierząt do zimy.

1.Powitanie i zapoznanie z tematem lekcji

2.Słuchanie opowiadania “Przygoda Hałabały”

3.Rozmowa na temat opowiadania: kto zaprosił Hałabałę na spacer? jakie zwierzęta wystąpiły w opowiadaniu?które zwierzęta zasypiają       na zimę?itp

4.Karty pracy – utrwalanie samogłosek oraz (praca z książką s.3-7 tylko gr.B)

 

Pozdrawiam

Lidia