Zajęcia 9.10.2021

113

Ważne znaki, ważne zasady. Środki transportu.

1.Wzorowy pieszy i rowerzysta:
– zasady bezpieczeństwa na drodze,
– słuchanie opowiadania T. Plebanskiego i rozmowa na temat bezpieczeństwa
2. Ćwiczenia str. 18
3. Bezpieczne przejście – zabawa orientacyjno-porzadkowa.
4. Omawianie z dziećmi znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu ( ich kształt, kolor i znaczenie)
5. Środki transportu
Rozmowa z dziećmi czym mogą podróżować( na lądzie, wodzie i w powietrzu) wysłuchanie wiersza A.Frączak. Słuchanie odgłosów różnych środków transportu.
6. Zapoznanie dzieci ze znakiem graficznym cyfry 1. Ćwiczenia str 19, 20, 23.

Zadanie domowe ( dla chętnynch)
Ćwiczenia str. 21

Pozdrawiam

Renata Rucińska