Zajęcia 5.03.2022 r.

54
  1. “Przygotujmy nasze buzie do pięknej wymowy” ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
  2. Zapoznanie z obrazem graficznym głoski C : omówienie głoski C na przykładach, nauka pisania litery C kreślenie liter w powietrzu, palcem na stole, wykonanie zadań w ćwiczeniach, str. 45-46.
  3. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem klocków.
  4. Poznanie zapisu graficznego 7, przeliczanie w zakresie siedmiu, ćw. str. 51.
  5. Warsztaty z ruchu kreatywnego – ruch dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości dziecka, poznania schematu własnego ciała, umiejscowienia poszczególnych części ciała w przestrzeni, stopniowe poznanie możliwości ruchowych.

Pozdrawiam

Magdalena Denert