Zajęcia 21.09.19

96

Krąg tematyczny- Każdy z nas jest inny.

  1. Powtórzenie podstawowych elementów budowy ciała, uwzględniając liczebniki (jeden, dwa, dwoje, dwie).
  2. Nawiązanie do tematu lekcji- Każdy z nas jest inny

Rozmowa kierowana- dotycząca wyglądu, wzrostu, upodobań dzieci (s.18,19)

  1. Zabawy tematyczne- mające na celu wskazać dzieciom różnice w upodobaniach, wyglądzie.
  2. Odsłuchanie wiersza- Każdy z nas jest inny s. 20
  3. Ćwiczenia motoryki ręki- kolorowanie dzieci s. 21
  4. Odsłuchanie bajki pt. ‘’Gdzie się podział miś?’’
  5. Wprowadzenie liczb 3 i 4
  6. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz kreślenie cyfry 3 i 4 po śladzie s. 22

Pozdrawiam Monika Czernik