Zajęcia 19.09.2020r.

149
  1. Powtórzenie i utrwalenie samogłosek prymarnychA U Ó i:
  2. Wprowadzenie samogłosek sekundarnychO E Y:
  • Powtarzanie – nauczyciel odczytuje głoski wspomagając się wizualizacją ruchową oraz obrazem samogłoski, uczeń powtarza
  • Rozumienie – nauczyciel wymawia samogłoskę, a uczeń ją wskazuje
  • Nazywanie – uczeń samodzielnie czyta poznany materiał
  • Próba pisania samogłosek prymarnych i sekundarnych
  1. Ćwiczenia oddechowe.
  2. Kategoryzacje obrazkowe- formułowanie się myślenia przez analogię, umożliwia to dostrzeżenie wspólnych elementów (podobieństw) w odmiennych sytuacjach, bądź stosowanie tych samych schematów rozumowania podczas rozwiązywania różnych zadań.
  3. Układanki lewopółkulowe– karty pracy.
  4. Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej – czego brakuje, zasada od lewej do prawej.

Brak pracy domowej:).

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.