Zajęcia 16.10.2021 r.

125

Przygotowanie zwierząt do zimy.

1. “Przygotujmy nasze buzie do pięknej wymowy”- ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć – prezentacja multimedialna. Omówienie prezentacji, swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwierząt przygotowujących się do zimy.
– Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
– Zwrócenie uwagi na przystosowanie się ptaków do zimy. Jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów?
– W jaki sposób możemy pomóc ptakom przetrwać zimę?
– “Leśne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych, utrwalenie poznanych wiadomości o zwierzętach.
3. “Żegnajcie ptaki” – utrwalenie nazw i wyglądu wybranych ptaków, globalne czytanie wyrazów, dzielenie nazw ptaków na sylaby ćw. str. 41.
4.” Kraina cyferek” – zabawy matematyczne na podstawie wiersza, wstęp do zrozumienia operacji dodawania,utrwalenie pojęcia “para”. Poznanie obrazu graficznego cyfry 2. Ćw str. 42.
5. Ćwiczenie graficzne, doprowadzenie zwierząt do ich legowisk, ćw. str. 43.
6. Zabawa ruchowa – naśladujemy zwierzęta.
7. Grupowanie zwierząt – przyporządkowanie zwierzęt do odpowiednich sylwet:
– księżyc – zwierzęta zapadające w sen zimowy
– słońce – zwierzęta odlatujące do ciepłych krajów
– orzech – zwierzęta gromadzące zapasy na zimę.
8. Klasyfikowanie zwierząt ze względu na różne kryteria, ćw. str. 46.
9. ” Las pełen życia” – wykonanie makiety lasu.

 

Praca domowa ( dla chętnych)
Ćwiczenia str. 44 -45.

Pozdrawiam
Magdalena Denert