Przebieg zajęć z dnia 15.01.2022 r.

93
 1. Ćwiczenia oddechowo – fonacyjne.
 2. Poznanie zapisu graficznego 4, przeliczanie w zakresie pięciu, ćwiczenia str. 5, 7.
 3. Omówienie i zaprezentowanie głoski “i”.
 4. Ćwiczenia str. 9 ,12 – wyszukiwanie głoski “i” w nazwach obrazków, łączenie obrazków z literą, labirynt.
 5. Ćwiczenie sprawności manulanej str. 10.
 6. Doskonalenie percepcji wzrokowej – ćwiczenia str. 11.
 7. Ćwiczenie orientacji przestrzennej – ćw. str. 14.
 8. Zabawa słuchowa ” Gdzie jest myszka”.
 9. ” Dzień Babci i Dziadka” – rozmowa kierowana.
 10. Wysłuchanie tekstu” Halo babuniu” – rozmowa na temat opowiadania.
 11. Praca plastyczna – wykonanie laurek dla babci i dziadka.
 12. Zabawa ruchowa ” grabienie liści”.
 13.  Wyciszenie przy muzyce relaksacyjnej – leżenie na plecach, swobodny wdech powietrza nosem, wypuszczenie ustami.

Pozdrawiam

Magdalena Denert