Przebieg zajęć 23.01.

66

1.Sprawdzenie i utrwalenie czytania poznanych sylab. Różnicowanie paradygmatów PA PE PI PO PU PÓ PY oraz MA ME MI MO MU MÓ MY

  • wspólne czytanie uczniom z nauczycielem prostych zdań z sylabami P i M
  • samodzielne czytanie paradygmatów połączonych w podstawowe wyrazy

2. Zadanie grafomotoryczne – ćwiczenie ręki – karta pracy ( dokończ szlaczki )

3. Czytanie globalne

  • “Poznajemy podstawowe przyimki” – NA, W, POMIĘDZY, NAD, POD, PRZED, ZA, OBOK
  • Dzieci obserwują, gdzie znajduję się przedmiot ( piłka ), określają położenie rzeczy

4. Układanki lewopółkulowe

5. Praca plastyczna z okazji dnia Babci i Dziadka

 

PRACA DOMOWA

Czytaj cały czas z rodzicami/opiekunami poznane sylaby. Uzupełnij karty pracy. Powtórz w domu poznane przyimki.            * kartka z przyimkami – piłka oraz pudełko.

 

Do zobaczenia,

Emilia Henel