9.02.2019 r.

139

Przebieg zajęć:

“Kiedy odkręcam kran”- słuchanie wiersza L.J. Kerna, ćwiczenie myślenia dedukcyjnego oraz ustalenie sposobów ekologicznego korzystania z wody.Karty pracy str. 9

“Chmurna Kasia”- wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat złego humoru oraz sposobów radzenia sobie z nim. Karty pracy ćw. 1/11.

“Kraina literek”- wysłuchiwanie głoski “y” w nazwach przedmiotów oraz rozpoznawanie obrazu graficznego litery “y”. Karty pracy str. 12.

“Uśmiechnięty dom”- wykonanie ćwiczenia ze str. 13.

Praca domowa

wykonam ćwiczenie 1 str. 10 oraz 2 str.11

Pozdrawiam, Ilona Chrzanowska