28.09.2019r.- Rośnie ze mną cały świat

83

28.09.2019r.- Rośnie ze mną cały świat

  • Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji- cyfry 3 i 4, pojęcia: jasne, blond, ciemne włosy, duży, mały, starszy, dorosły, kolory oczu
  • Wprowadzenie do tematu lekcji- krótka pogadanka na temat otaczającej przyrody, podlegającej ciągłym zmianom.
  • Obserwacja ilustracji. Dzieci nazywają zwierzęta. Wyszukują małe i dorosłe osobniki, porównują wielkość. Rozmowy dotyczące ilustracji. (s.24-25).
  • Zabawa ruchowa.
  • Wiersz „Zaproszenie od słoneczka” s.26.- Uważne słuchanie i odpowiadanie na pytania do tekstu.
  • Poznajemy cyfry 5 i 6- ćwiczenie myślenia logicznego.
  • Czytanie książeczek i swobodna zabawa.

 

Praca domowa:

– ćw. s. 29.

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.