05.10.2019- Najbliższy świat Mai

78

05.10.2019- Najbliższy świat Mai.

 1. Powitanie i przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji (nazwy zwierząt, ludzi, roślin, cyfry:1,2,3,4,5,6)
 2. Wprowadzenie dzieci w temat zajęć Jakie mają zabawki? Czy mają zwierzęta domowe? Kto jest ich najlepsza koleżanką/kolegą? Gdzie najchętniej chodzą się bawić?
 3. Analiza ilustracji związanej z tematem zajęć s.30. Dzieci wypowiadają się na temat, co jest najbliższe Mai, kogo Maja kocha, lubi, czym się bawi i gdzie.
 4. Wiersz „Świat wokół Mai” s.32- dzieci odpowiadają na pytania (jaki jest świat Mai? Jaka jest Maja? Dlaczego jest szczęśliwa? Co jeszcze ma Maja, co czyni ją szczęśliwą?
 5. Ćwiczenia motoryki ręki– s.33, s.35.
 6. Poznaję literkę A.
 • Dzieci układają z patyczków kształt litery A
 • Nauczyciel kreśli jej kształt na tablicy.
 • Dzieci kreślą kształt litery w powietrzu, nogą na dywanie, wypełniają jej kontury.
 • Dzieci poznają 6 słówek mających dźwięk litery A w nagłosie.
 1. Zabawa dowolna- zabawa dydaktyczna.

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.