Dobro wśród nas – zajęcia z dn. 08.12. 2018

170

Krąg tematyczny: Dobro wśród nas – zajęcia z dn. 08.12. 2018

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznaje zapis liczby 5, zapis graficzny małej i wielkiej litery „e” oraz utrwala znajomość wszystkich poznanych liter i cyfr.
  • Wyszukuje wskazane elementy na obrazku− dokonuje analizy głoskowej wyrazu.
  • Wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej.
  • Właściwie odczytuje i określa emocje u innych osób na podstawie obserwacji, postawy ciała i mimiki.
  • Integruje się z rówieśnikami.

Temat 1: Świąteczna kartka” – praca plastyczna.

Ÿ Uczeń wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac

o tematyce świątecznej.

Ÿ  „Mikołajki” – wysłuchanie czytanki i analiza treści, uczestniczy w rozmowie i prezentuje swoje zdanie na temat oczekiwań świątecznych, prezentów, dobrych uczynków.

 Temat 2: Poznanie zapisu graficznego małej i wielkiej litery „e” oraz poznaje zapis liczby 5.

Ÿ  Utrwala znajomość zapisu graficznego poznanych liter i cyfr.

Ÿ  Poznanie zapisu graficznego małej i wielkiej litery „e”, doskonalenie percepcji słuchowej.

Ÿ Usprawnia umiejętność przeliczania oraz doliczania i odliczania elementów zbioru.

Ÿ  „Uczucia – w mojej głowie i w moim sercu” – słuchanie czytanki Libby Walden i Richard Jones, uczeń doskonali umiejętności społeczno-emocjonalne, uczy się nazywać swoje emocje i innych ludzi.

Poza tym dzieci uczyły się śpiewać kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska