Opłaty w roku szkolnym 2016 / 2017

Miesięczne opłaty* w roku szkolnym 2016/2017 są następujące:

za jedno dziecko:

Pięciolatki, klasy 0 – 3 = 7.500 kr

klasy 4 – Gim = 8.500 kr

rodzeństwo:

W przypadku rodzeństw (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru:

„starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”:

Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki, klasy 0-3:  7.500 + 3.750 = 11.250 kr

Klasy 4 – Gim + pięciolatki, klasy 0-3: 8.500 + 3.750 = 12.250 kr

Klasy 4 – Gim + Klasy 4-Gim: 8.500 + 4.250 = 12.750 kr

*MIESIĘCZNE OPŁATY OZNACZAJĄ, ŻE CO MIESIĄC JEST WYSŁANA NA KONTO PŁATNIKA STAŁA OPŁATA, BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST SOBÓT, W KTÓRE JEST OTWARTA SZKOŁA. Brak obecności dziecka na zajęciach obligatoryjnych czy dodatkowych nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej.

 

Istnieje możliwość w semestrze zimowym (nie wiemy, jak to będzie w letnim), zapłacenia za szkołę przez Frístundakortið, kartę rekreacyjną. Dofinansowanie wynosi dla osób zamieszkałych w:

Reykjaviku, 35.000 kr w 2016 r.
Kopavogur, 37.000 kr w 2016 r.
Akranes, 25.000 kr w 2016 r.
Reykjanesbaer, 15.000kr w 2016 r.
Gardabaer, 30.000 kr w 2016 r.
Mosfellsbaer, 27.500 w 2016 r.

Więcej informacji o karcie rekreacyjnej:

http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4448/7617_view-5274/

Opłaty za zajęcia dodatkowe.

Oferta będzie przedstawiona na rozpoczęciu roku lub w październiku 2016.

UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika 2 kolejnych miesięcznych opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w  przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.

W przypadku rezygnacji, należy wypełnić online formularze: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz dla płatnika za dziecko – rezygnacji z członkostwa w SPSPR. By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.

Każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny. Chodzi dokładnie o tego rodzica, który staje się członkiem stowarzyszenia, zapisując dziecko i będąc płatnikiem. Zatem na 2 rodziców/opiekunów przy jednym dziecku tylko 1 jest proszony o dyżur. Rodzice, którzy mają w szkole 3 lub więcej dzieci są zobowiązani do pełnienia 2 dyżurów w 1 semestrze (a nie 3 lub więcej), zgodnie z uchwaleniami z Walnego zebrania z dnia 16.04.2016 r.

Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia, dopisywana będzie do rachunku za wrzesień. Za wypożyczane podręczniki we wrześniu 2016 roku będzie pobierana kaucja w wysokości 1000 kr za sztukę, dopisywana do rachunku za wrzesień a odejmowana od rachunku za maj, jeśli podręcznik nie będzie zgubiony/zniszczony. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Nowy regulamin korzystania z biblioteki znajduje się w zakładce biblioteka.

Numer konta SPSPR: 0117 26 023400
Kennitala SPSPR: 520109 – 2340