Geografia 27/01 i 03/02/2018


64

Temat: Obieg wody w przyrodzie. Oceany i morza.

Strona w podręczniku 93-97

Praca domowa
Zeszyt ćwiczeń strona 45-47, ćwiczenia 1,2,3,4,5 oraz 6 dla chętnych.

Woda na Ziemi – materiały dodatkowe