j. polski, 25.11.2017


145

Lekcja 25

Temat: Powtórzenie wiadmości.

Lekcja 26-27

Temat: Czasownik – kartkówka.