Wakacyjne podróże 30.09.2017


174

Przebieg zajęć

  • „Kolorowe zbiory” ćwiczenia klasyfikacyjne s. 5
  • „Bawimy się w rymy” słuchanie wiersza połączone z szukaniem rymujących się wyrazów , ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej .
  • „Wesoły smok” ćwiczenia pamięci i uwagi s. 7
  • „Kredki” słuchanie opowiadania i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści .
  • „Korale Małgosi” zabawa dydaktyczna utrwalająca znajomość podstawowych figur geometrycznych .
  • „Wakacyjne wspomnienia ” ćwiczenia pamięci i uwagi z wykorzystywaniem karty pracy s. 9
  •  „Wakacyjny obrazek ” praca konstrukcyjna, wykonanie ramki do zdjęć

Na następne zajęcia potrzebne będą , karta pracy nr 1, zeszyt do kaligrafii, teczka małego artysty, dinozaur dla przyjaciela nr 2.

Mariola Bondarow