Owoce, jarzynki-kolorowe witaminki. 28.10.2017


142

Przebieg zajęć

  • „Owoc czy warzywo” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s , 38
  • „Dbamy o zdrowie” słuchanie wiersza, analiza treści
  • „Piramida żywienia” omówienie planszy dydaktycznej
  • „Zdrowe czy nie ” wykonanie ćwiczenia w klasyfikowaniu produktów ze względu na wartości odżywcze
  • „Jan Brzechwa” wesoły poeta , słuchanie rożnych wierszy o owocach i warzywach
  • „Jak zrobić sok pomidorowy” omówienie historyjki obrazkowej przedstawiającej kolejne etapy powstawania soku pomidorowego
  • „Słodki-kwaśny” zabawa dydaktyczna, analiza i synteza słuchowa wyrazów
  • „Czerwony kapturek” , historyjka obrazowa
  • ćw. 1,2, s 38, 1 s. 39, 1, s 40, 1 s. 41, 1 s. 46, 1 s. 47

Na następne zajęcia, Karta pracy nr 1, mój pierwszy zeszyt (przypominam powinna być zrobiona strona 3,7,8)

Mariola Bondarow