Mój kraj, moja stolica 11.11.2017


207

Przebieg zajęć

 • „Polskie krajobrazy” oglądanie albumów, zdjęć o Polsce
 • „Polska na mapie” oglądanie i analizowanie mapy Polski
 • „Podanie o Lechu” zapoznanie z legendą
 • „Warszawa, nasza stolica” rozmowa na temat stolicy Polski
 • „Umiem odczytywać i zaznaczyć na mapie” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s 55
 • „Polskie rymowanki” zabawa słowna
 • „Święto Niepodległości” słuchania opowiadania i rozmowa na podstawie jego treści
 • „Mapa Polski” składanie obrazka z części
 • „Hymn Polski” słuchanie hymnu państwowego
 • „Malowane dzbanki” słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat
 • ” Wojtusiowa chatka” wykonanie cwiczenia na karcie pracy s. 58
 • „Moja Polska” wykonanie plakatu.

Na następne zajęcia . Karta pracy nr 1, mój pierwszy zeszyt,

Mariola Bondarow