„Dobre maniery ” 09.12.2017


167

Przebieg zajęć

  • „Rybka ” wysłuchanie opowiadania M.Musierowicz
  • „Jak rodzina zmieniła Rybkę w grzecznego chłopca” odpowiedz na pytanie s.12
  • „I co jeszcze ?” słuchanie wiersza i prezentacja litery „I, i” s. 16
  • „Nitka naszych pragnień” wykonanie ćwiczenia w karcie pracy s. 17

Proszę o uzupełnienie zeszytu do kaligrafii litera I , oraz o nauczenie się kolędy „Wśród nocnej ciszy” 2 zwrotki

Na następne zajęcia proszę o przyniesienie karty pracy nr 2, mój pierwszy zeszyt oraz z Teczki małego artysty kartę 7 i 8  kawałek cienkiej bibuły , klej i nożyczki

Zapraszam wszystkich serdecznie na koncert świąteczny, który odbędzie się w sobotę 16.12 o godz.12.00 na głównym holu w naszej szkole.Mile widziane stroje galowe . Proszę aby dzieci z klasy 0B  przyszły 20 minut wcześniej.

Mariola Bondarow