Bezpieczeństwo najważniejsze 7.10.2017


172

Przebieg zajęć

  • „Zosia i jej dom” przedstawienie postaci połączone z opowiadaniem o przyjętych zasadach bezpieczeństwa .
  • „Zosia i niewidzialny smok” słuchania opowiadania i rozmowa na temat jego treści
  • „Bezpiecznie czy nie ” mini quiz sprawdzający umiejętności oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
  • „Sylabowe zgadywanki” ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów
  • „Ważne telefony” odgrywanie scenek wzywania pomocy, utrwalenie numerów alarmowych
  • „Dinozaur dla przyjaciela” wyklejanie sylwety dinozaura z Teczki małego artysty.
  • „Wesołe zabawy z litera „o” ćwiczenia utrwalające obraz graficzny litery „o”

Na następne zajęcia potrzebne będą , karta pracy nr 1, zeszyt do kaligrafii, Teczka małego artysty karta nr 3, biała kartka .

Mariola Bondarow