Zwierzęta jesienią 25.11.2017


211

Przebieg zajęć

  • „O gościach , co nie przyszli na ucztę” słuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat
  • „Borówkowy placek” zabawa naśladowcza połaczona z ćwiczeniami ortofonicznymi i przeliczaniem
  • „Skrzydlate wędrówki” ćwiczenia graficzne, analiza i synteza słuchowa wyrazów
  • „W jesiennym lesie „omawianie planszy dydaktycznej „Las”
  • „Kto gdzie zasypia?” omówienie ilustracji i wykonanie zadań s. 5
  • „Brakujące przedmioty ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi s. 6
  • „Prawda czy fałsz” zabawa słowna

Na nastepne zajecia potrzebne będą. Karta pracy nr 2, mój pierwszy zeszyt,

Prosze o przyniesienie ksiażek do biblioteki.

Nastepne zajęcia 09.12.2017.

Mariola Bondarow