Zwierzęta jesienią 25.11.2017


248

Przebieg zajęć

  • “O gościach , co nie przyszli na ucztę” słuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat
  • “Borówkowy placek” zabawa naśladowcza połaczona z ćwiczeniami ortofonicznymi i przeliczaniem
  • “Skrzydlate wędrówki” ćwiczenia graficzne, analiza i synteza słuchowa wyrazów
  • “W jesiennym lesie “omawianie planszy dydaktycznej “Las”
  • “Kto gdzie zasypia?” omówienie ilustracji i wykonanie zadań s. 5
  • “Brakujące przedmioty ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi s. 6
  • “Prawda czy fałsz” zabawa słowna

Na nastepne zajecia potrzebne będą. Karta pracy nr 2, mój pierwszy zeszyt,

Prosze o przyniesienie ksiażek do biblioteki.

Nastepne zajęcia 09.12.2017.

Mariola Bondarow