Zwierzęta jesieni – przebieg zajęć z 18.11


162

Przebieg zajęć:

 1. I co jeszcze? – słuchanie wiersza, zapoznanie z graficznym zapisem litery ” I,i” – wymienianie nazw przedmiotów rozpoczynających się głoską „I” ćw. 1,2 s 16
 2. Nitka naszych marzeń – ćw. 1,2 s. 17
 3. O gościach, co nie przyszli na ucztę – słuchanie opowiadania, rozmowa o ptakach odlatujących na zimę z Polski;
 4. Jesień ptaków – klasyfikacja ptaków ze względu na osiadły lub wędrowny tryb życia – ćw. 1 s.3;
 5. Skrzydlate węrówki – ćwiczenia graficzne, dzieci dzielą nazwy postaci na obrazkach na sylaby i przeliczają je;
 6. W jesiennym lesie – omówienie planszy dydaktycznej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat;
 7. Kto i kiedy zasypia – słuchanie ciekawostek o zwierzętach, poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy (zapadanie w zimowy sen, robienie zapasów)- ćw. 1 s.5, ćw. 1,2 s. 7;
 8. Wesołe zabawy z cyfrą 4 – ćw, 3 s. 8;
 9. Znajdź pary – porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się określeniami „więcej”, „mniej” – ćw. 2 s.9;
 10. Domki zwierząt – ćw. 2 s.10;
 11. Dzik i jeż – składanie sylwet zwierząt leśnych z papieru

Praca domowa:

 • Co tutaj nie pasuje – ćw. 2 s.11;
 • Samodzielnie wyciąć puzzle „Rycerz i smok” Pomoce dydaktyczne str. 23

 

Na następne zajęcia (25.11)

 1. proszę, aby dzieci przyniosły wycięte puzzle „Rycerz i smok” z Pomocy dydaktycznych str. 23, kartkę z bloku rysunkowego, klej;
 2. książki z biblioteki – będziemy wymieniać 🙂
 3. zapraszam Państwa serdecznie na zebranie wraz z dziećmi na godzinę 14.30 w sali 215 🙂