Zajęcia zintegrowane 28.10.2017


189

I. LEŚNE ZWIERZĘTA JESIENIĄ

Przebieg zajęć:

  1. Opowiadanie „Zima tuż-tuż” s. 28 – rozmowa na temat tekstu; nie tylko ludzie przygotowują się do zimy, zwierzęta także – w jaki sposób?, jakie zwierzęta zmieniają futro na zimę i dlaczego?
  2. Wprowadzenie pojęcia rzeczownik (nazwy zwierząt)  – podawanie przykładów.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2. s. 47, ćw. 3, 4 s. 48.

II. MOJE RODZEŃSTWO

  1. Opiekujemy się rodzeństwem – dzieci wymieniały wady i zalety posiadania rodzeństwa; opieka, pomoc, etc.
  2. Wiersz Bożeny Mściwujewskiej „Starsza siostra” s. 38/39 – omówienie.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 60 oraz ćw. 5 s. 61 – dzieci wiedzą już co to jest „rodzina wyrazów”.

III.  JESTEŚMY KOLEŻEŃSCY I TOLERANCYJNI

  1. Tekst Jadwigi Stańczakowej „Umowa” s. 40/41 – omówienie; czy warto dotrzymywać danego słowa? jak powinniśmy zachowywać się w stosunku do osób niepełnosprawnych? czy można wykorzystywać ich niepełnosprawność?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1s. 63 i  ćw. 3, 4 s. 64.

Praca domowa:

– nauczę się na pamięć wiersza “W spiżarni” s. 25,

– ćw. 1 s. 60,

– dokończyć ćw. 4 s. 64 (żółta kropka),

– ćw. 2 s. 106,

– przeczytać tekst “Dobry kolega” s. 42/43.

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda

(nauczycielka zastępująca)