Zajęcia z dnia 18.11.2017


255

KRĄG TEMATYCZNY: „SŁAWNI POLACY”.

Przebieg zajęć:

1.Dzieła Jana Matejki – rozmowa na temat jednego z najwybitniejszych polskich malarzy; fragment wiersza Tadeusza Szyma “Jan Matejko” s. 56/57 – omówienie.

2.Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 92 oraz ćw. 5 s. 93. (omówienie ćw. 4 s. 93 – wiemy co to jest kopia); zapisanie rozsypanki wyrazowej (ćw. 3 s. 92) ze słuchu w zeszycie.

3.Polski noblista – Henryk Sienkiewicz – krótkie przybliżenie sylwetki pisarza; tekst s. 54.

4.Czytanie i omówienie”Bajki” Henryka Sienkiewicza – dary od wróżek dla księżniczki; najważniejszy z darów; wyjaśnienie co to znaczy “być dobrym”.

5.Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 90, ćw.3 s.91.

6.Poprawa sprawdzianu.

 Na następne zajęcia proszę przynieść pierwszą i drugą część ćwiczeń. Pierwszą część oraz zeszyty zbiorę do sprawdzenia.

                                                 UWAGA

ZMIANA TERMINU ZALICZENIA HYMNU:

BARDZO PROSZĘ O ZALICZENIE 4 ZWROTEK HYMNU DO DNIA 16 GRUDNIA.

Gratuluję zaliczenia sprawdzianu!!!!!!!!!!!!!!

BRAK PRACY DOMOWEJ

Szanowni Rodzice

Zapraszam Państwa na zebranie, które odbedzie się 25 listopada o godz.9.10 w sali, w której odbywają się zajęcia. Liczę na Państwa obecność.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń