Zajęcia z dnia 17 marca i zadana praca domowa…


149
  1. Recytacja wiersza „Dziwna rymowanka” s.10

– dyktando wyrazowe oraz jego wzajemna „koleżeńska poprawa”

  1. Przygotowanie do sprawdzianu trzecioklasisty – karty pracy
  2. Omówienie postaci historycznych: Mieszko I, Bolesław Chrobry i Kazimierz Wielki na postawie treści w ćwiczeniach na str. 30,32,34

 

Zadana praca domowa…

  1. Napisać poprawnie błędnie napisane w czasie dyktanda (3 razy każdy wyraz) na kartkach.
  2. Powtórzyć informacje o ważnych postaciach historycznych: Mieszko I, Bolesław Chrobry i Kazimierz Wielki na podstawie tekstu z ćwiczeń (str. 30,32 i 34)
  3. Uzupełnić niedokończone karty pracy.

Pozdrawiam,

Dominika K.